Program Orientasi Pelajar Tingkatan 1 2016

 PROGRAM ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 1 2016
(31 Disember 2015 & 2 Januari 2016)

Para pelajar mendengar taklimat

 Majlis Penutup Orientasi Tingkatan 1 2016 disempurnakan oleh Tuan Pengetua

Taklimat daripada guru Media, Pn Rashidah