Perpindahan Staf

Encik Azhar bin Abdullah telah berpindah ke SMK Tengku Mahmud pada 8 Mac 2015
Terima kasih di atas segalanya.