Mesyuarat Guru Kali 1

Program : Mesyuarat Guru Kali Pertama, 2015.
Tempat  ; Bilik Mesyuarat
Tarikh : 1 Januari 2015.