Maklumat Pendidikan di MalaysiaSTATISTIK

Bilangan Sekolah
Rendah
Menengah
Jumlah
7,733
2,333
10,066
Bilangan Murid (Enrolmen)

Lelaki
Perempuan
Prasekolah
95,475
92,717
Rendah
1,446,656
1,368,025
Menengah
1,131,850
1,169,478
Jumlah
2,673,981
2,630,220
Bilangan Guru

Lelaki
Perempuan
Rendah
72,399
165,485
Menengah
55,345
122,238
Jumlah
127,744
287,723

Data dikemaskini pada 30 Nov 2012

Sumber ; www.moe.gov.my