Hukum Kawad Kaki

BAHASA HUKUMAN KAWAD
Arahan Bahasa Hukuman
1.Sedia Skuad/Baris/Kontijen Kontijen………… …………Sedia
2.Senang Diri Skuad/Baris/Kontijen Kontijen………… ………….Senang Diri
3.Gerakkan Skuad Ke Kanan Bergerak BergerakKe Ke Kanan Bertiga2/Berturut2 Berturut2…Ke
Kanan Kanan…. Pusing
4.Gerakkan Skuad Ke Kiri Bergerak BergerakKe Ke Kiri Bertiga2/BerturutBertiga2/Berturut…Ke
Kiri Kiri..... .....Pusing
5.Berjalan Dari Kiri @ Kanan(Tengok Tangan Anggota Anggota) )
…… …….. ..Cepat Jalan
6.Berhenti Semasa Cepat CepatJalan Jalan Skuad/Baris/Kontijen Kontijen……… ……….Henti(Atas Kaki Kiri Kiri)
7.Menghadap Ke Hadapan Skuad/Baris/Kontijen Kontijen…Akan Menghadap Ke
Hadapan Hadapan….. ..Ke BelakangBelakang…… …… Pusing
8.Menghadap Ke Belakang BelakangSkuad/Baris/Kontijen Skuad/Kontijen…Akan Menghadap Ke
Belakang Belakang….. ..Ke BelakangBelakang…… …… Pusing
9.Ke Belakang BelakangPusing(Cepat Pusing(CepatJalan Jalan) Bergerak BergerakKe Ke Kanan @ Kiri Bertiga2 Bertiga2….. ..Ke
Belakang Belakang………… …………Pusing(Atas Kaki Kanan).Ke
Kanan @ Kiri Hendaklah HendaklahLihat Lihat Tangan Anggota
Yang Menghadap Ke Hadapan Hadapan.

10.Hormat Hormat…..Hormat Ke
Hadapan….Hormat(Atas Kaki Kiri)
12.Terima Gaji Hormat Selaku Terima Gaji….Hormat Ke
Hadapan……Hormat(Atas kaki Kiri)
13.Ke Kanan @ Kiri Hormat Hormat…Hormat Ke
Kanan/Kiri….Hormat(Atas kaki Kiri)
14.Pandang Kanan @ Kiri Pandang…….Kanan/Kiri(Atas Kaki Kiri)
15.Pandang Hadapan Pandang Hadapan(Atas Kaki Kiri)
16.Tukar Langkah Tukar Langkah Semasa Berjalan……Tukar
Langkah(Atas Kaki Kiri Berturut Dengan Kaki
Kanan)
17.Cepat Jalan Ke Perlahan Jalan Tukar Langkah Perlahan…Perlahan….Jalan
(Atas Kaki Kanan)
18. Ke Belakang Pusing(Plhn Jalan) Bergerak Ke Kanan @ Kiri Bertiga2…..Ke
Belakang…………Pusing(Atas Kaki Kanan).Ke
Kanan @ Kiri Hendaklah Lihat Tangan
Anggota Yang Menghadap Ke Hadapan
19. Berhenti Semasa Plhn Jalan Skuad/Baris……Henti(Atas Kaki Kanan)
20. Perlahan Jalan Ke Cepat Jalan Tukar Langkah Cepat….Cepat Jalan…(Kaki
Kiri Berturut Dgn Kaki Kanan)

21. HentakHentakKaki Kaki SemasaSemasaCepatCepatJalanJalanHentakHentak…………Kaki(AtasKaki(AtasKaki Kaki KananKanan))22. MajuMajuSelepasSelepasHentakHentakKakiKakiMaju..(AtasMaju..(AtasKaki Kaki KananKanan))23. MenghadapMenghadapKeKeBelakangBelakangSkuad/BarisSkuad/Baris……AkanAkanMenghadapMenghadapKeKeSemasaSemasaCepatCepatJalanJalanBelakangBelakang……KeKeKananKanan@ @ KiriKiriPusing(KakiPusing(KakiYgYgBerlawananBerlawananDgnDgnArahArah))24. MenghadapMenghadapKeKeBelakangBelakangSkuad/BarisSkuad/Baris……AkanAkanMenghadapMenghadapKeKeSemasaSemasaPerlahanPerlahanJalanJalanBelakangBelakang……KeKeKananKanan@ @ KiriKiriPusing(KakiPusing(KakiYgYgMengikutMengikutArahArah))25. TukarTukarLangkahLangkahSemasaSemasaHentakHentakkakikakiTukarTukarLangkahLangkahSemasaSemasaHentakHentakKakiKaki……....TukarTukarLangkah(ManaLangkah(Mana--ManaManaKaki Berturut2)Kaki 27. SekiranyaSekiranyaSkuadSkuadAndaAndaMenghadapMenghadapSkuad/Baris..AkanSkuad/AkanBergerakBergerakKeKeKanan/KiriKanan/KiriKeKeBelakang(SemasaBelakang(SemasaBerhentiBerhenti))KeKeKanan/KiriKanan/Kiri……....PusingPusing

RUJUKAN PENUH