Jasa Mu Dikenang

Tuan Haji Nazlan bin Abdullah,
PKHEM SMK Tembila
berpindah ke SMK Putra
sebagai
PK Pentadbiran.