Wednesday, October 13, 2010

Jadual Waktu Peperiksaan akhir Tahun 2010

JADUAL WAKTU UJIAN OTI 2 (AKHIR TAHUN) TINGKATAN 1 & 2 SESI PAGI TAHUN 2010


TARIKH

WAKTU

KOD

KERTAS/ MATA PELAJARAN

MASA

28.10.10 (KHAMIS)

8.00 pagi - 9.00 pagi

.02/1

Bahasa Melayu Kertas 1

1 jam

9.30 pagi - 11.30 pagi

.02/2

Bahasa Melayu Kertas 2

2 jam

31.10.10 (AHAD)

8.00 pagi - 10.00 pagi

45/1

Pendidikan Islam Kertas 1

2 jam

8.00 pagi - 9.00 pagi

32/1

Bahasa Cina 1

1 jam

10.30 pagi - 11.30 pagi

.12/1

Bahasa Inggeris Kertas 1

1 jam

12.00 tgh - 1.15 tgh

23/1

Geografi Kertas 1

1 jam 15 minit

01.11.10 (ISNIN)

8.00 pg - 9.30 pg

.12/2

Bahasa Inggeris Kertas 2

1 jam 30 minit

10.00 pg - 11.00 pg

55/1

Science Kertas 1

1 jam

11.30 tgh - 1.00 tengahari

55/2

Science Kertas 2

1 jam 30 minit

02.11.10 (SELASA)

8.00 pagi - 9.15 pagi

21/1

Sejarah Kertas 1

1 jam 15 minit

9.45 pagi - 11.00 pagi

50/1

Mathematics Kertas 1

1 jam 15 minit

11.15 pagi - 1.00 tengahari

50/2

Mathematics Kertas 2

1 jam 45 minit

03.11.10 (RABU)

8.00 pagi - 9.30 pagi

76/1

Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan KT

1 jam 30 minit

8.00 pagi - 9.30 pagi

77/1

Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan ERT

1 jam 30 minit

8.00 pagi - 9.30 pagi

78/1

Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan PERTANIAN

1 jam 30 minit

8.00 pagi - 9.30 pagi

79/1

Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan PK

1 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

31/1

Bahasa Arab Kertas 1

2 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.00 tengahari

32/2

Bahasa Cina 2

2 jam


JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (OTI 2) TINGKATAN 4 TAHUN 2010


TARIKH

WAKTU

KOD

KERTAS/MATA PELAJARAN

MASA

18.10.10 (ISNIN)

8.00 pagi - 10.30 pagi

3759/1

Lukisan Kejuruteraan

2 jam 30 minit

10.45 pagi - 1.45 tengahari

2611/2

Pendidikan Seni Visual 2

3 jam

19.10.10 (SELASA)

8.00 pagi - 9.15 pagi

4571/1

Pengetahuan Sains Sukan 1

1 jam 15 minit

8.00 pagi - 9.30 pagi

3764/1

Teknologi Kejuruteraan 1

1 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

4571/2

Pengetahuan Sains Sukan 2

2 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

3764/2

Teknologi Kejuruteraan 2

2 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

3765/1

Information & Comunication Technology

2 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

5226/2

Tasawwur Islam 2

2 jam 30 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

5227/1

Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

2 jam 30 minit

20.10.10 (RABU)

8.00 pagi - 10.30 pagi

2361/2

Bahasa Arab Tinggi 2

2 jam 30 minit

8.00 pagi - 10.15 pagi

6351/2

Bahasa Cina 2

2 jam 15 minit

9.45 pagi - 11.00 pagi

2361/1

Bahasa Arab Tinggi 1

1 jam 15 minit

11.00 pagi - 12.15 pagi

5226/1

Tasawwur Islam 1

1 jam 15 minit

11.00 pagi - 12.45 tengahari

6351/1

Bahasa Cina 1

1 jam 45 minit

21.10.10 (KHAMIS)

8.00 pagi - 10.15 pagi

1103/1

Bahasa Melayu Kertas 1

2 jam 15 minit

11.45 pagi - 1.15 tengahari

1103/2

Bahasa Melayu Kertas 2

2 jam 30 minit

24.10.10 (AHAD)

8.00 pagi - 9.45 pagi

1119/1

Bahasa Inggeris Kertas 1

1 jam 45 minit

10.15 pagi - 12.30 tengahari

1119/2

Bahasa Inggeris Kertas 2

2 jam 15 minit

12.45 tgh - 1.45 tengahari

1249/1

Sejarah 1 (Aneka Pilihan)

1 jam

25.10.10 (ISNIN)

8.00 pagi - 10.30 pagi

1249/2

Sejarah 2

2 jam 30 minit

11.00 pagi - 1.30 tengahari

2215/1

Kesusasteraan Melayu

2 jam 30 minit

11.00 pagi - 1.30 tengahari

3763/1

Rekacipta

2 jam

26.10.10 (SELASA)

8.00 pagi - 9.15 pagi

1449/1

Matematik 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 15 minit

9.45 pagi - 12.15 tengahari

1449/2

Matematik 2

2 jam 30 minit

12.30 tgh - 1.45 tengahari

2611/1

Pendidikan Seni Visual 1

1 jam 15 minit

27.10.10 (RABU)

8.00 pagi - 10.00 pagi

1223/1

Pendidikan Islam 1

2 jam

8.00 pagi - 10.30 pagi

1225/1

Pendidikan Moral

2 jam 30 minit

8.00 pagi - 10.30 pagi

5228/2

Pendidikan Syariah Islamiah 2

2 jam 30 minit

11.00 pagi - 12.40 tengahari

1223/2

Pendidikan Islam 2

1 jam 40 minit

11.00 pagi - 12.15 pagi

5228/1

Pendidikan Syariah Islamiah 1

1 jam 15 minit

28.10.10 (KHAMIS)

8.00 pagi - 10.00 pagi

3472/1

Matematik Tambahan 1

2 jam

8.00 pagi - 9.15 pagi

3757/1

Ekonomi Asas 1

1 jam 15 minit

10.30 pagi - 12.30 tengahari

3757/2

Ekonomi Asas 2

2 jam

10.30 pagi - 1.00 tengahari

3472/2

Matematik Tambahan 2

2 jam 30 minit

31.10.10 (AHAD)

8.00 pagi - 9.15 pagi

1511/1

Sains 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 15 minit

8.00 pagi - 9.15 pagi

4531/1

Fizik 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 15 minit

9.45 pagi - 12,15 tengahari

1511/2

Sains 2

2 jam 30 minit

9.45 pagi - 12,15 tengahari

4531/2

Fizik 2

2 jam 30 minit

12.30 tgh - 2.00 petang

4531/3

Fizik 3 (Amali Bertulis)

1 jam 30 minit

01.11.10 (ISNIN)

8.00 pagi - 9.15 pagi

4541/1

Kimia 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 15 minit

8.00 pagi - 9.15 pagi

4561/1

Sains Tambahan 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 15 minit

8.00 pagi - 9.15 pagi

2280/1

Geografi 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 15 minit

9.30 pagi - 12.00 tengahari

4541/2

Kimia 2

2 jam 30 minit

9.30 pagi - 12.00 tengahari

4561/2

Sains Tambahan 2

2 jam 30 minit

9.30 pagi - 11.30 pagi

2280/2

Geografi 2

2 jam

12.15 tgh - 1.45 tengahari

4541/3

Kimia 3 (Amali Bertulis)

1 jam 30 minit

12.15 tgh - 1.45 tengahari

4561/3

Sains Tambahan 3 (Amali Bertulis)

1 jam 30 minit

02.11.10 (SELASA)

8.00 pagi - 9.30 pagi

4551/1

Biologi 1 (Aneka Pilihan)

1 jam 30 minit

8.00 pagi - 9.15 pagi

3755/1

Perdagangan 1

1 jam 15 minit

9.45 pagi - 12.15 tengahari

4551/2

Biologi 2

2 jam 30 minit

9.45 pagi - 11.45 pagi

3755/2

Perdagangan 2

2 jam

12.30 tgh - 2.00 petang

4551/3

Biologi 3 (Amali Bertulis)

1 jam 30 minit

03.11.10 (RABU)

8.00 pagi - 9.15 pagi

3756/1

Prinsip Perakaunan 1

1 jam 15 minit

8.00 pagi - 9.30 pagi

3528/1

Sains Pertanian 1

1 jam 30 minit

8.00 pagi - 9.00 pagi

3758/1

Ekonomi Rumah Tangga 1

1 jam

8.00 pagi - 9.15 pagi

6355/1

English For Science And Technology 1

1 jam 15 minit

10.00 pagi - 12.30 tengahari

3756/2

Prinsip Perakaunan 2

2 jam 30 minit

10.00 pagi - 11.00 pagi

6355/2

English For Science And Technology 2

1 jam

10.00 pagi - 12.00 tengahari

3528/2

Sains Pertanian 2

2 jam

10.00 pagi - 12.00 tengahari

3758/2

Ekonomi Rumah Tangga 2

2 jam

No comments: